Despre terapia asistata de animale

Terapia şi activităţile asistate cu animale (TAAA) promovează interacţiunea pozitivă dintre om şi animal cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii umane şi facilita procesul de recuperare al persoanelor care necesită îngrijire medicală fizică sau psihică.

Diferenţa dintre activităţi şi terapie constă în faptul că activităţile asistate de animale presupun doar interacţiunea cu acestea, în timp ce terapia asistată de animale are un plan foarte clar de exerciţii construit în funcţie de nevoile unei persoane si recomandarea specialistului. Sesiunile TAAA pot fi integrate în terapii individuale sau de grupe, utilizate pe diverse clase de vârstă şi în diverse medii (spitaliceşti, ambulatorii, familiale, instituţii educaţionale, centre de detenţie etc.).

Terapia asistata de animale are ca punct oficial de plecare anul 1919, SUA, când ministrul de interne permite utilizarea câinilor dresaţi în procesele de tratament al pacienţilor dintr-un spital psihiatric. O fermă zootehnică din New York este transformată mai târziu, în 1970, în primul centru de tratament de acest gen pentru copii si adolescenţi cu probleme de integrare socială.

Ţările în care se răspândeşte Terapia asistata de animale sunt Canada, Austria, Ungaria, Germania, Spania, Franţa, Italia, Suedia, Norvegia, Elveţia. Cea mai răspândită formă de TAAA din lume este terapia asistată de câini, urmată de terapia asistată de cai.

În România primele activităţi asistate de animale au fost mediatizate din anul 2000, însă terapia asistată de câini (după metode standard recunoscute internaţional) a fost preluată din 2006. Tot în 2006 a fost iniţiat primul program de oferire de competenţe în domeniul Terapia asistata de animale, sub forma unui curs post-universitar, iniţiat la Universitatea Babeş-Bolyai. Alte instituţii care au colaborat pentru susţinerea cursurilor de TAAA sunt Institutul de Cercetare a Interacţiunii om-animal (singurul de acest tip din Ţară), Facultatea de Medicină Veterinară (USAMV Cluj-Napoca) şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (UBB).

Proiectul “Un câine educat, un prieten minunat” urmăreşte ca interacţiunea cu câinii să aducă efecte psihologice şi comportamentale, cum ar fi: atitudini prosociale (empatie, tendinţa de a-i ajuta pe ceilalţi, abilitatea de a ierta), stimă de sine, abilităţi emoţionale (procesarea si exprimarea emoţiilor). Va fi la fel de atent monitorizat şi impactul asupra nivelului de satisfacţie a vieţii, important pentru multe aspecte ale convieţuirii în societate.

Adauga gandurile tale

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *