Regulament International Agility FCI

Elaborat de Comisia AGILITATE a FCI la reuniunea din 11-12 dec. 1989 de la Stockholm.

Traducerea germana si engleza aprobate de catre Comisia AGILITATE FCI in 25 noi. 1989

Intrat în vigoare începând cu anul 1991.

A – DISPOZITII GENERALE

Organizaţiile Chinologice Nationale sunt invitate de a încuraja practicarea Agility-ului în spiritul şi conform cu Regulamentele AGILITATE stabilite de către FCI.

B – REGULAMENTUL DE AGILITATE AL FCI

B.a. Introducere

AGILITATEA este o disciplină deschisă tuturor câinilor. Ea constă în depăşirea diverselor obstacole în scopul punerii în valoare a inteligenţei şi docilităţii câinilor.

Este vorba de un joc educativ şi sportiv care favorizează buna integrare în societate a câinilor.

Această disciplină implică o bună armonie între câine şi stăpânul său pentru a se ajunge la o perfectă întelegere de echipă, deci este necesar cunoaşterea de către participanţi a bazelor elementare de educare şi de subordonare în dresajul canin.

B.b. Traseu, generalitati, traiectorie si desfasurarea concursului

Traseul

Traseul este compus din obstacole care, prin lăsarea lor în teren, dau traseului caracteristica sa, în mai mult sau mai puţin complex şi mai mult sau mai puţin rapid. El va fi efectuat de câine într-un timp de baza stabilit şi potrivit cu ordinea impusă de trecere a obstacolelor.

Generalitati

Terenul necesar instalării unui traseu de AGILITATE trebuie să fie minimum 20×40 m.

In cazul instalarii a două trasee este convenabil realizarea unei separări închise cu bariere sau depărtarea ringurilor la circa 10 m.

Traseul propriu-zis va avea o lungime între 100 şi 200 m şi potrivit categoriei de probe va cuprinde între 10 şi 20 obstacole.

Obstacolele duble sau triple (care sunt trecute printr-un singur salt) vor avea o lărgime totală maximă de 0,7 m.

Combinaţiile de două sau trei obstacole vor fi socotite ca un singur obstacol dar fiecare element va fi arbitrat separat.

Distanţa între elemente va fi de maxim 5 paşi (cca. 3,5 m).

Distanţa între două obstacole care se succed va fi de aprox. 10 paşi (cca. 7 m).

Traiectoria traseului

Traiectoria unui traseu este lasată la deplina imaginaţie a arbitrului, dar trebuie să cuprindă obligatoriu cel puţin 2 schimbări de direcţie.

Inaintea începerii probelor arbitrul se va asigura de obstacolele puse la dispoziţia sa şi după verificarea realităţii va stabili traseul şi îl va prezenta organizatorilor pentru aşezarea obstacolelor potrivit traiectoriei stabilite.

Arbitrul va controla instalarea şi va face măsurarea cu precizie a lungimii.

Un traseu bine gândit permite câinelui mişcarea cu uşurinţă şi fără răniri.

Scopul este de a găsi un echilibru corect între conducerea câinelui cu evitarea greşelor la obstacole şi viteza sa de execuţie.

Ca regulă generală este recomandată modificarea frecventă a traiectoriei şi a poziţiei obstacolelor, în scopul evitării oricărei mecanizări a câinelui.

Desfasurarea concursului

Nici un antrenament pe traseul probelor nu este permis.

Este permisă o singură recunoaştere a traiectoriei de către conductor, fără a fi însoţit de câinele său.

Inaintea începerii fiecărei probe, arbitrul va reuni concurenţii pentru a le comunica precizări asupra probelor, TPS şi TMP precum şi de a le reaminti regulamentul de concurs şi criteriile de notare.

a) Alegerea TPS (timp traseu standard)

Criteriul de baza pentru stabilirea TPS este viteza în metri/secundă aleasă pentru evoluţia pe traseu. Aceasta alegere se va face în funcţie de nivelul probelor şi de complexitatea traseului.

Viteza de lucru este situată intre 1,8 si 3,5 m/s.

TPS (sec.) va fi obtinut impartind lungimea exacta a traseului la viteza de lucru (m/s) stabilit.

Exemplu: pentru un traseu de 150m si o viteza stabilita de 2,5 m/s, TPS va fi 150/2,5=60 sec.

b) Stabilirea TMP (timp maxim al traseului)

Ca regula generala arbitrul va da TMP ca dublul TPS-ului. Pentru un TPS de 60 s, TMP va fi 120 s.

El nu va putea fi inferior ca 1,5 dat de TPS.

c) Stabilirea probelor

Arbitrul va stabili probele şi va da comanda de start pornind totodată şi cronometrul.

Desfăşurarea concursului:

Conductorul se prezintă pe traseu în spatele liniei de START, el va pune câinele în poziţia de bază (oprit în şezi, culcat, pe loc). El va detaşa lesa şi va lua zgarda întrucât portul lor nu este permis în concurs din motive de securitate. Conductorul nu are voie să ţină nimic în mâini în timpul probelor.

Conductorul va putea lua poziţie, în privinţa câinelui său, pe traseu. El va da comanda de start câinelui la ordinul arbitrului care va declanşa cronometrul după ce câinele trece linia de start.

Semnale acustice şi comenzi diverse sunt permise pe toată lungimea traseului. Conductorul va veghea la urmarea foarte constiincioasă a insuşirii obstacolelor în ordinea lor numerică.

La semnalul de start, conductorul va îndruma câinele pentru trecerea obstacolelor în ordinea prevăzută, fără să atingă niciodată câinele. Conductorul nu poate trece peste obstacole li nici să le atingă.

La sfârşitul traseului, după trecerea de către câine a liniei de SOSIRE, cronometrarea se va opri.

Conductorul prinde câinele, îi pune lesa şi părăseşte terenul.

B.c. Obstacole

Obstacolele omologate de FCI sunt următoarele: garduri, viaduct sau zid, zona fixă (pe sol), masă, pasarelă, balansoar, palisadă, slalom, tunel rigid, tunel flexibil, cauciuc, saritură în lungime, rivieră, bârne.

Obstacolele nu trebuie să prezinte nici un pericol pentru câine şi trebuie să fie conforme (ca dimensiuni) prescripţiilor de mai jos şi cu schemele anexe.

Obstacolele AGILITY vor avea urmatoarele dimensiuni:

Gardurile:

a) Simple:

Inălţime: 75cm (MINI AGILITY: 40cm); lăţime: min.120cm.

Pot fi construite în diferite forme (moduri) între cadruri: cu bare (bare metalice sau pvc), panouri pline, panouri cu mături (crengi).

b) Duble sau triple:

Realizate printr-un ansamblu de garduri simple care vor fi aşezate în ordine crescătoare cu o diferenţă de înălţime de circa 20-25cm, cea mai înaltă în spate şi reglată la o înălţime de 75 cm. Lărgimea totală nu va depăşi 70 cm.

Viaductul:

Inălţime: 75cm (MINI AGILITY: 40 cm); lăţime: min 120cm. Grosimea zidului: cca 20 cm. Panou plin conţinând una sau două deschideri în forma de tunel.

Pe partea superioara a zidului vor fi asezate elemente mobile.

Masa:

Inălţime: 75 cm (MINI AGILITY: 40cm); suprafaţa: min. 0,90×0,90m, max. 1,20×1,20m.

Ea va fi realizată cu partea superioară antiderapantă.

Zona fixă:

Suprafaţa: 120x120cm, realizat pe sol printr-un cadru de lemn cu şipci de 2x5cm.

Pasarela:

Inălţime: min. 1,20m, max. 40cm; lungimea fiecarui element: min.3,60m – max.4,20m. Rampele sunt prevăzute cu mici şipci fixate la distanţe regulate (cca la 20-30cm) pentru a facilita accesul (trecerea) şi evitarea alunecărilor.

Părţile inferioare ale rampei vor fi vopsite pe o lungime de 90cm de la sol pentru marcarea zonei de contact. O şipcă nu va putea fi pusă la limita superioară a acestei zone, doar la cel puţin 10cm.

Balansoar:

Lăţime: min.30cm – max.40cm; lungime: min.3,65m – max.4,25m.

Inălţimea pivotului central faţă de sol = 1/6 din lungimea planşei.

Exemplu calcul înălţimi limită: pentru L=3,65m, h=60cm; pentru L=4,25m, h=70cm.

Zona de contact este identică cu cea de la pasarelă. Ea va fi stabilă şi antiderapantă.

Pentru utilizarea balansoarului în MINI AGILITY se va prevedea punerea unei contragreutăţi care va favoriza bascularea.

Palisada:

Compusă din doua elemente ce formează un unghi de 90˚.

Lărgime: 0,90m cu o deschidere la bază până la 1,15m.

Punctul cel mai înalt faţă de sol: min.1,70 – max.1,90m.

Rampele sunt prevăzute cu şipci fixe la distanţe regulate (cca 50cm) pentru a facilita accesul şi pentru a evita alunecarea.

Părţile inferioare ale rampei vor fi vopsite pe o lungime de 106cm faţă de sol pentru a marca zona de contact. O şipcă nu va putea fi pusă la limita superioară a acestei zone de contact la mai puţin de 10cm.

Ansamblul palisadei nu va trebui să prezinte nici un pericol pentru câine, la nevoie se fixează olane de protecţie din cauciuc.

Slalomul:

Numarul de stâlpi: 8-10 sau 12; înaltime min.1m. Intervale între stâlpi: min.50 – max.65cm.

Tunelul flexibil

Diametrul interior: 60cm; lungime: 3,60m; ieşirea fixă: 60-65cm.

Materialul flexibil, lung de 3m, va permite formarea uneia sau mai multor curbe.

Tunelul rigid

Inălţime: 60cm; laţime: 60-65cm.

Intrarea într-o boltă rigidă pe o lungime de 90cm.

Cauciuc

Diametrul deschiderii: min.38cm – max.60cm.

Distanţa de la axa cauciucului faţă de sol: 90cm (MINI AGILITY: 55cm).

Partea inferioară a bazei cauciucului va fi astupată din motive de securitate.

Cauciucul va fi reglat pe înălţime printr-un sistem de lăntişoare sau corzi de suportul fix, fixarea rigidă a cauciucului fiind exclusă.

Saritura in lungime:

Obstacolul este compus din 4-5 elemente realizate din taruşi sau pene de lemn cu protectie superioara, depărtate unele de altele pentru a obţine un salt de 1,20 – 1,50m.

Lungimea elementelor: 1,20m.

Inaltimea elementelor: cel mai inalt:28cm; cel mai jos 15cm., uşor înclinate.

Barna:

Înălţime: 1,20m; lăţime: 0,30m.

O combinaţie de bârne va cuprinde max.4 elemente depărtate la o distanţă egal de 1,60 – 2m.

B.d. Arbitrarea

Generalităţi

Toate arbitrajele sunt fără drept de apel.

Obiectivul traseului este de a determina câinele să treacă tot ansamblul de obstacole în ordinea stabilită, fără a efectua greşeli, în limita timpului TPS.

Traseul AGILITY nu este o cursa de viteza, ci o cursă de îndemânare. TPS nu este un indiciu de bază, în nici un caz rapiditatea nu poate fi considerată ca şi criteriu principal.

In caz de egalitate, decizia se va da în favoarea câinelui care va avea cele mai puţine greşeli la obstacole. Numai în caz de egalitate la obstacole, se va lua în calcul, pentru clasament, cel mai bun timp.

Dacă prin hazard doi câini se afla la egalitate, atât la penalizări pentru obstacole cît şi la cronometru, arbitrul poate cere un traseu suplimentar pentru departajare.

Penalizări

Vor fi aplicate doua tipuri de penalizari:

-Penalizari pentru greseli de traseu

-Penalizari pentru depasirea TPS

Penalizări:

a) Depăşirea TPS:

Penalizare 1 pct. Pentru fiecare secundă de depăşire a TPS.

b) Greşeli de ordin general:

Conductorul nu trebuie să treacă printre stâlpii de START şi de SOSIRE. Dacă o face, va fi penalizat cu 5 pct. şi în plus cronometrul se va declanşa la trecerea sa.

Conductorul atinge câinele în timpul traseului: 5 pct. (pentru fiecare atingere).

c) Greşeli la obstacole:

Fiecare greşeală este sancţionată ca o penalizare de 5 pct. GP = 5 pct.

Răsturnări (căderea obstacolului): greşeala este stabilită dacă un element cade, chiar după trecerea obstacolului de către câine.

Refuzul este greşeala pe care o face câinele când are prezintă dă semne de ezitare sau eschivare la depăşirea unui obstacol, RP = 5 pct.:

– greşeala apărută la fiecare oprire (ezitare) în faţa obstacolului unde câinele nu mai este în mişcare;

– eschivarea laterală pentru a evita obstacolul;

– depăşirea obstacolului ceea ce obligă câinele să facă o semiîntoarcere pentru a-l trece;

– saltul între cadru şi cauciuc;

– ezitarea pe care o are câinele care trece la “saltul în lungime”.

– punerea unei labe sau a capului în tunel şi apoi retragerea câinelui.

Zonele de contact obligatorii: Pe palisadă, balansoar şi pasarelă, câinele trebuie obligatoriu să pună cel puţin o labă pe zonele de contact, atât la urcare cât şi la coborâre. Fiecare nerespectare este o greşeala penalizată GP = 5 pct.

In caz de refuz conductorul trebuie să retrimită câinele pe obstacolul refuzat, dacă nu îl retrimite sau obstacolul nu este trecut, va fi eliminat.

La fel la “slalom”, unde conductorul va trebui imediat sa readucă câinele la locul greşelii sub riscul eliminării dacă slalomul nu este efectuat integral.

Pentru celelalte greşeli: căderea obstacolului sau nerespectarea zonelor de contact câinele este penalizat dar continuă traseul. GP = 5 pct.

d) Greseli specifice la un obstacol:

Masa:

Câinele va trebui să se oprească şi să stea pe masă timp de 5 secunde, obligatoriu în poziţia de oprit:

-treapta1: poziţia CULCAT

-treapta 2: poziţia oprit este indicată de arbitru înaintea probei şi poate fi : CULCAT, SEZI, sau PE LOC. Pozitia aleasă de arbitru va fi aceeaşi pentru toţi concurenţii probelor.

Dacă părăseşte masa înaintea celor 5 sec. şi de ordinul arbitrului va fi penalizat cu GP = 5 pct. Câinele va trebui repus pe masă pentru terminarea celor 5 sec., altfel fiind sancţionat cu eliminarea.

Intreruperea cronometrului nu se face când câinele este în poziţia oprit ci se întrerupe atunci când câinele părăseşte această poziţie şi se reia după reluarea poziţiei iniţiale.

Accesul pe masă este permis prin trei puncte: A, B şi C. Dacă câinele depăseşte masa şi se urcă prin punctul D va fi penalizat cu RP = 5 pct. dar nu va fi eliminat pentru luarea obstacolului invers.

Sensul traseului C

–––––––

B D

A

Daca câinele alunecă, trece peste obstacol şi revine (este repus) prin punctul D, va fi penalizat cu GP = 5 pct. dar nu va fi eliminat.

Dacă câinele trece pe sub masă el va fi penalizat cu RP = 5 pct.

Zona fixa pe sol:

Nu va fi niciodată plasată la START sau la SOSIRE.

Câinele va trebui să stea 5 sec. în interiorul zonei stabilite, în poziţia OPRIT.

Penalizările vor fi calculate în acelaşi fel ca la “masă”.

Câinele va fi obligat să stea în interiorul zonei; singura depaşire tolerată este a cozii.

Pasarela:

Câinele care sare de pe obstacol înainte de a avea toate cele patru labe pe partea de coborâre este penalizat cu GP = 5 pct.

Balansoarul:

Câinele care sare de pe balansoar înainte de trece de axa basculantei este penalizat cu GP = 5 pct.

Câinele care sare planul inclinat inainte de a fi cu cele patru labe pe partea de coborare este penalizat cu GP = 5 pct.

Slalom:

La plecare primul stâlp se va găsi în stânga câinelui, al doilea la dreapta s.a.m.d.

Dacă câinele porneşte greşit el va fi penalizat cu RP = 5 pct., dacă el nu trece printr-o poartă va fi penalizat cu o GP = 5 pct.; în toate cazurile conductorul va trebui imediat să corecteze câinele readucându-l la locul greşelii.

Slalomul este singurul obstacol asupra căruia obligăm revenirea câinelui la locul greşelii, astfel el este penalizat la timp. In această situaţie maximum de puncte penalizări este limitat la maxim 10 puncte: 2xRP = 10 pct., 1xRP + 1xGP = 10 pct. sau 2x GP = 10 pct.

Arbitrul va trebui să semnalizeze orice caz de ieşire greşită, conductorul obliga câinele să revină înapoi şi să treacă ultima poartă corect. Dacă conductorul nu ţine cont de semnalizarea arbitrului şi trece la obstacolul următor câinele va fi eliminat.

Saltul in lungime:

Elementele pentru saltul în lungime vor fi aşezate de o asemenea manieră încât să se obţină un salt de la min.1,20m până la max. 1,50m.

Trecerea peste sau pe langă obstacol va fi considerat penalizată cu RP = 5 pct.

Atingerea, răsturnarea unui element sau punerea labei între elemente va fi penalizată cu GP = 5 pct.

Riviera:

Comparabilă cu “saltul in lungime”, este complectată cu un gard instalat la alegerea arbitrului.

Penalizările vor fi aceleaşi ca şi pentru “saltul in lungime”.

Dacă câinele atinge suprafaţa de apă este penalizat cu GP = 5 pct.

Combinaţia de două sau trei obstacole:

Fiecare element component al combinaţiei va fi arbitrat separat.

In caz de refuz al unui obstacol, ansamblul de combinaţii este reînceput.

d. Greseli eliminatorii:

incorectitudinea faţă de arbitru;

brutalitatea faţă de câine;

depaşirea timpului TMP (timp maxim);

refuzarea a treia oară asupra ansamblului pe traseu;

trecerea obstacolele în altă ordine decât cea stabilită;

netrecerea sau uitarea unui obstacol;

trecerea obstacolelor în sens greşit;

trecerea personală a conductorului peste un obstacol;

ţinerea de către conductor a ceva în mână;

 

repunerea câinelui de către conductor la START după ce aceasta a depaşit linia de START (fără semnalul arbitrului)

purtarea zgărzii de către câine;

oprirea pe traseu a conductorului fără ordinul arbitrului;

părăsirea sau neglijarea terenului de către câine;

Pierderea câinelui de sub controlul conductorului său.

Eliminarea duce la descalificare şi la ieşirea imediată a conductorului şi a câinele său de pe teren.

Eliminarea poate fi semnalată sonor (fluier) de către arbitru.

e. Cazuri neprevăzute:

Toate cazurile neprevăzute, fiind stabilite încă de la începutul şi aceleaşi până la sfârşitul concursului, vor fi hotărâte şi rezolvate de către arbitru care trebuie să aibă o aceeaşi blândeţe sau severitate faţă de toţi participanţii.

f. Cazuri de forţă majoră:

Din motive independente de voinţa coductorului: obstacole căzute, înlocuirea materialului ţesut al tunelului mobil, etc., arbitrul poate opri conductorul şi bineînţeles cronometrarea.

După repunerea în funcţiune a obstacolului, arbitrul, va reporni cronometrul când câinele îşi reia locul unde a fost oprit. Toate penalizările primite înainte rămân valabile.

B.e. Calificative/ Precizări

Pentru punctajul realizat pe toate probele vor fi acordate următoarele calificative:

De la 0 la 5 pct. penalizare totală: Excelent

De la 6 la 15 pct. penalizare totală: Foarte bun

De la 16 la 25 pct. penalizare totală: Bun

Peste 25 de pct. penalizare totală: Fără calificativ

Pentru penalizările totale se iau în calcul: greşelile la obstacole prin punct si în plus penalizările pentru depăşirea TPS.

Diploma AGILITY al FCI va fi acordată câinelui având obţinute calificativele: Excelent sau Foarte bun la 2 concursuri Agility treapta 1.

O probă va fi reusită cu “Menţiune” pentru un câine având obţinut Excelent sau Foarte bun.

B.f. Clasament

Clasamentul se va face calculând:

1. totalul penalizărilor (penalizări traseu + penalizări de timp)

2. în caz de egalitate la penalizări totale, se va clasa primul, câinele având cele mai puţine penalizări/traseu.

3. în caz de egalitate la penalizări totale şi egalitate la penalizări traseu, se va lua în calcul timpul real.

Dacă pentru clasament se ţine socoteala sutimilor de secundă, acordarea calificativului se va rezuma la sutimea secundei inferioare.

Exemplu: total penalizări 5,80, pentru clasament se va păstra 5,80 dar pentru calificativ va fi doar 5.

B.g. Organizarea unui concurs

Cluburile care vor dori organizarea de probe Agility vor trebui să întrunească următoarele condiţii:

1. să aibă un teren de minim 20x40m

Terenul va trebui să fie de aşa natură încât să nu prezinte nici un pericol pentru câine sau pentru conductor, pe tot traseul ( fără cioburi, cuie, etc.)

2. să solicite şi să li se acorde arbitri calificaţi sau stagiari, numiţi pentru prezentul program

de către Colegiul de Arbitri al AChR, membră FCI.

3. să asigure persoanele necesare unei bune derulări a concursului, şi anume:

– asistent (candidat) de arbitru, pentru a permite arbitrului să nu-şi ia ochii de la câinele care evoluează. El va nota penalizările anunţate de către arbitru.

– cronometror, însărcinat cu cronometrarea traseului.

– comisari de teren, vor avea sarcina de a repune la loc obstacolele căzute şi de a reaşeza, după fiecare trecere, tunelul suplu.

– două secretare (minimum), vor avea sarcina de a transcrie rezultatele pe foile de arbitrare, de a stabili clasamentul şi de a complecta carnetele de lucru.

– un comisar pentru concurenţi, va avea sarcina de a pregati concurentii in ordinea trecerii (intrarii), pentru a asigura buna desfasurare a probelor.

– o echipă stabilită, (6 persoane), pentru asigurarea montării şi deplasării obstacolelor urmând indicaţiile arbitrului.

B.h. Condiţii generale de admitere la concursuri

Vor putea participa la Concursuri de:

a) Probe Oficiale AGILITY omologate de FCI, contând pentru acordarea “Diplomei AGILITY FCI” şi pentru selectia la probele Nationale si la Campionatul European de Agility FCI:

– câinii din toate rasele în vârstă de peste 15 luni inscrişi într-o Carte de origine recunoscută de FCI si membrii unui Club al unei Organizatii Chinologice Nationale afiliate la FCI.

Participanţii vor trebui să posede un Carnet de lucru eliberat AChR, respectiv pentru străini de către Asociaţia lor Naţională, unde vor fi notate toate rezultatele concursurilor.

b) Probe neomologate:

– toţi câinii în vârstă de peste 15 luni, cu sau fără Pedigree dar obligatoriu tatuaţi, înscrişi într-un Club al unei Asociaţii Naţionale afiliate la FCI.

Nu vor putea participa la probe:

– căţele în perioada de gestaţie;

– căţele în călduri;

– câini bolnavi sau răniţi.

Câinii provenind sau alăptând, dintr-o regiune infectată de turbare, vor trebui sa fie insoţiţi de certificatul antirabic recent vizat.

Conductorul va trebui să fie membru al unui Club afiliat la AChR sau la a sa Asociaţie Chinologică Naţională, cererea sa scrisă va trebui să fie obligatoriu semnată de Preşedintele său.

Pentru echipele străine câine/conductor tebuie făcută dovada apartenenţei lor la o Asociaţie Chinologică Naţională recunoscută de FCI şi a participarii la Concursuri Oficiale în ţara lor.

Se pretinde concurenţilor o comportare corectă.

Toate actele de brutalitate faţă de câine sau vor fi sever sancţionate şi descalificarea va fi imediată, independent de tot ce ar putea fi reţinut împotriva conductorului.

 

Clubul sau asociaţia organizatoare îşi rezervă dreptul de a refuza orice înscriere.

B.i. Categorii de probe şi clase de lucru

Sunt prevăzute două categorii de probe:

1. Probe oficiale de Agility omologate de FCI

Aceste probe sunt rezervate câinilor de orice rasă, de peste 15 luni inscrişi într-o Carte de origine recunoscută de FCI şi posedând un Carnet de lucru eliberat de propria Asociaţie Naţională unde vor fi notate toate rezultatele concursurilor.

Probele omologate includ următoarele clase şi trepte:

a) Clasa AGILITY – treapta 1; rezervată câinilor neavând obţinută încă Diploma Agility.

b) Clasa AGILITY – treapta 2; deschisă câinilor având deja obţinută Diploma Agility.

c) Clasa MINI AGILITY – treapta 1; rezervată câinilor neavând obţinută încă Diploma Agility.

d) Clasa MINI AGILITY – treapta 2; deschisă câinilor având deja obţinută Diploma Agility.

NOTĂ : Clasele MINI AGILITY sunt rezervate câinilor de talie mică, sub 40 cm la greabăn. Câinii sub 40 cm la greabăn nu vor putea concura decât în clasele MINI AGILITY.

Pentru a realiza traseul, Arbitrul va folosi obstacolele omologate de FCI după placul său.

 

a) Condiţii care trebuie respectate la realizarea traseului la clasele AGILITY:

Pentru un traseu Agility-treapta 1 nu se face trecerea câinelui decât peste maximum 3 obstacole la zona de contact, la alegerea arbitrului.

Pentru un traseu Agility- treapta 2, nu se face trecerea câinelui decât peste maximum 4 obstacole la zona de contact, la alegerea arbitrului.

Slalomul nu poate fi instalat decât o singură dată pe traseu.

Obstacolele cu zone de contact nu vor fi instalate niciodată la Start sau la Sosire.

Cauciucul sau “Săritura în lungime” nu vor fi niciodată instalate într-un colţ (unghi).

Diferenţa între Agility –treapta 1 si Agility- treapta 2 se va face prin:

dificultatea traiectoriei traseului şi lungimea sa.

viteza de evoluţie determinată de TPS (ex.: clasa A-1= 1,80m/s şi clasa A-2=2,75m/s)

b) Condiţii care trebuie respectate la realizarea traseului la clasele MINI AGILITY:

Condiţiile sunt identice cu cele de la realizarea traseului la clasele AGILITY, dar obstacolele trebuie sa fie conforme normelor stabilite pentru Mini Agility şi anume:

Inălţimea gardurilor, a zidului şi a mesei: 40 cm.

De asemenea să nu se facă un traseu lung.

Rezultatele obţinute la probele omologate vor fi înscrise în Carnetul de lucru şi vor permite accesul la Campionatele Naţionale, respectiv la Campionatul European Agility al FCI.

2. Probe neomologate

Probele neomologate sunt lăsate la iniţiativa fiecărei ţări şi vor trebui să fie realizate în spiritul Agility cu asigurarea securităţii câinelui şi a conductorului.

Arbitrul va preciza regulile înaintea fiecarei probe.

 

Numerotarea probelor poate fi standard sau specifică în funcţie de tipul probei. Numărul de probe neomologate va fi stabilit de clubul sau asociaţia organizatoare în funcţie de timpul disponibil şi de numărul de câini înscrişi.

C – CAMPIONATUL EUROPEAN DE AGILITY AL FCI

C.a. Organizarea

Un Campionat European de Agility este organizat annual.

Câştigătorului i se va atribui titlul de “Campion European Agility”.

Asociaţiile Naţionale candidate la organizarea unui Campionat European de Agility vor trebui să depună o cerere la Preşedintele Comisiei de Agility al FCI cu doi ani înainte de data proiectată, cu următoarele precizări:

  1. Numele Asociaţiei Naţionale candidate;

  2. Locul şi data prevazută;

  3. Numele şi adresa Preşedintelui comitetului organizator;

Descrierea şi planul instalaţiilor şi a terenului ales pentru campionat, precum şi mijloacele materiale puse la dispoziţie care trebuie să fie conforme cu Caietul de sarcini al Campionatului European de Agility anexat prezentului regulament.

Campionatul European de Agility fiind culmea întâlnirilor dintre agiliştii ţărilor membre FCI, ţara organizatoare va avea obligaţia de a da acestei manifestări strălucirea şi dimensiunea demnă de un Campionat European.

Organizatorul va da toată atenţia organizării materiale şi primirii participanţilor şi oficialilor. O grijă deosebită va fi dată sonorizării care să permită o animaţie permanentă indispensabilă reuşitei manifestării.

Organizatorul va asigura relaţiile cu mass media, presă, radio, televiziune, pentru a da campionatului publicitatea necesară atragerii unui public numeros în spiritul promovării Agility-ului şi a câinelui de rasă.

Asociaţia Naţională organizatoare este singura responsabilă, faţă de FCI, de organizarea materială a campionatului şi va lua toate măsurile necesare asigurării unei bune desfăşurări. Ea va trebui cu 4 luni inaintea campionatului, să invite Asociaţiile precizându-le data limită de înscriere şi numărul maxim de înscrieri permise, cerându-le o ţinută uniformă pentru echipa lor.

Comisia Agility a FCI va desemna un responsabil însărcinat de a veghea la respectarea Caietului de sarcini depus organizatorilor şi la aplicarea Regulamentului Agility al FCI. El va reprezenta Comisia iar Asociaţia Naţională organizatoare va trebui să îi prezinte programul său de organizare.

C.b. Probele Campionatului European Agility

Probele vor fi arbitrate potrivit Regulamentului Agility al FCI în vigoare. Ele se vor desfăşura pe două terenuri de 30×40 m cu doi arbitri.

Campionatul European va cuprinde:

2 trepte individuale Agility –treapta 2

Traseele vor include obstacole omologate.

Rezultatele cumulate la cele două probe vor desemna câştigătorul căruia i se va atribui titlul de “Campion European de Agility”. In caz de egalitate pentru primul loc (şi numai) se va efectua un al treilea traseu pentru departajarea concurenţilor.

2 probe pentru echipe de 4 caini: JUMPING

Fiecare ţară participantă va putea constitui una sau două echipe de 4 câini (un câine va putea concura doar într-o echipă).

Traseele vor cuprinde obstacole omologate, cu excepţia zonelor de contact şi a mesei. Totuşi, masa va putea fi utilizată ca “Start” şi “Sosire”, dar în acest caz nu va fi considerată ca zonă de oprire şi nici ca obstacol.

Rezultatele cumulate ale echipei de 4 câini la cele 2 probe vor desemna echipa ţării câştigătoare căreia i se va atribui titlul de “Campion European de Agility pe echipe”.

 

C.c. Inscrieri

Fiecare Asociaţie Naţională afiliată la FCI va putea înscrie pentru Campionatul European maximum 8 câini selecţionaţi de ea, la aceşti 8 câini se vor putea adauga 2 rezerve, ele nu vor avea dreptul de înscriere.

Pentru a fi selecţionaţi, câinii vor trebui să fie de rasă, înscrişi într-o Carte de Origine recunoscută de către FCI şi să aibă obţinute calificativele Excelent sau Foarte Bun în Clasa Agility treapta 2, într-un concurs oficial. Celelalte criterii de selecţie rămân la latitudinea Asociaţiei Naţionale organizatoare.

Asociaţiile Naţionale vor strânge toate înscrierile semnate, stampilate. De asemenea, vor desemna un Căpitan, singurul responsabil al echipei faţă de Asociaţia Naţională Organizatoare.

C.d. Controlul sanitar-veterinar

Controlul sanitar-veterinar va fi efectuat înaintea concursului, cu verificarea certificatului de vaccinare antirabică.

Câinii bolnavi sau răniţi şi căţelele în perioada de gestaţie nu vor fi admişi la campionat.

Căţelele în călduri vor putea fi admise sub rezerva că ele vor fi ţinute departe de ceilalţi participanţi şi acceptând a fi prezentate la probe la sfarşitul concursului.

Cainii provenind sau venind dintr-o regiune infestată de turbare vor trebui să prezinte certificat antirabic în curs de valabilitate.

C.e. Carnetul de lucru

Carnetul de lucru al câinelui este obligatoriu şi va trebui depus la Asociaţia Organizatoare inaintea concursului.

C.f. Juriul

Comisia de Agility al FCI va numi 2 arbitri calificaţi din care unul străin de ţara organizatoare. Este de datoria ţării organizatoare de a pune la dispoziţia arbitrului străin un interpret. Indemnizaţia arbitrilor este stabilită prin Caietul de sarcini al Campionatului European de Agility al FCI.

C.g. Premii

Conducătorilor care vor obţine cu câinii lor calificativul Excelent l li se va înmâna de către FCI o medalie comemorativă.

Depinde de Asociaţia Naţională organizatoare de a trimite la FCI clasamentul final nominativ, câine şi conductor, cu numele ţării.

In interesul Agility-ului Internaţional ar fi de dorit ca fiecare ţară participantă să contribuie la succesul Campionatului European, punând la dispozitia Asociaţiei organizatoare un “premiu de onoare”.

Filialele organizatoare al unui Campionat European de Agility se angajează să respecte prezentul regulament şi se conformează cu Caietul de sarcini, precizând mijloacele puse în acţiune pentru o manifestare de aşa natură, ca şi sarcinile organizatorilor.