Regulament FCI- Mondioring

Regulament de concurs Mondioring, 1994

Aprobat de Comitetul general F.C.I. la reuniunea sa din 15-16 decembrie 1994 la Bruxelles

I-Introducere
Mondio-Ringul a fost elaborat de delegatii mai multor ţari din Europa si America, cu speranţa ca aceasta să devină un punct de referinţă pentru programele naţionale deja existente si să permită crearea unei uniuni puternice pentru amatorii de câini de lucru, începători sau avansaţi.
Mondio-Ringul se doreşte a fi:
*Un divertisment pentru spectatori,
*Un joc cu dificultăţi progresive pentru participanţi,
*Un sport de conpetiţie pentru pasionaţii de dresaj.

Pentru practicarea Mondio Ringului este necesar un teren închis, echipat cu diverse materiale si una sau doua persoane protejate de un costum şi care vor fi partenerii câinilor, conductorilor lor si arbitrilor insărcinaţi cu departajarea concursului, în condiţiile prevăzute de regulament.

Acest regulament priveşte ordonanţa probelor, punctele atribuite exerciţiilor şi penalitaţile cu privire la greşelile comise .
Pentru a fi cât mai accesibil, programul de Mondio-Ring trebuie să fie:
Concis în descriere
Simplu în practică
Clar în arbitraj
Atunci când se vor confrunta cu o situaţie excepţională, neprevăzută sau insuficient definită de regulament, arbitrii nu trebuie să uită niciodată spiritul care i-a animat pe creatorii acestui program. Arbitrii trebuie înainte ca toate, să respecte spiritul acestui regulament si să iterzică orice interpretare abuzivă şi care poate prejudicia câinele.
Scopul Mondio-Ringului este acela de a pune in evidenţă:
Aptitudinile câinelui
Calitatea dresajului
Măiestria conductorului
Patrimoniul genetic al câinelui.

Programul este compus din trei tipuri de probe:
exerciţii de subordonare
exerciţii de sărituri
exerciţii de muşcătură
Ordinea acestor exerciţii va fi stabilită de concurenţi prin tragere la sorti la inceputul concursului şi va fi aceaşi pentru toţi.

II- OMUL DE ATAC
Făcând un scurt istoric, menţionăm că în trecut, omul de atac a fost denumit alternetiv –Apaş-, -Răufăcător-, -Manechin-, -Paiaţă-. În America se numea –Provocator- sau –Asistent-.
Fiecare din aceşti termen conţine o filozofie a artei dresajului şi ar fi fost interesant să se poate adăuga aceşti enumerări termeni folosiţi în Germania, Spania, Olanda, Italia sau Elveţia, chiar dacă aceştia sunt diferiţi.
De aceea, denumirea om de atac care pentru simplificare am desemnat-o prin O.A.,constituie un neologism. Comparat cu câine de vânătoare, de apărare, de pază, omul nu este cu adevărat –de atac- căci adesea el se apără, furând sau aruncând un obiect încredinţat câinelui.
Indiferent ce va fi, s-a făcut referire la capitolul anterior asupra faptului că OA este partenerul câinilor şi a conductorilor dar, el va trebui să fie pentru ei şi un adversar, căci că el trebuie să colaboreze cu arbitrul în concurs, pentru a-l ajuta pe acesta prin urmă să clasifice câinii în ordinea meritată.
Dacă se mulţumeşte cu un comportament pasiv, el nu este decât o marionetă numai bună să fie muşcată.
Dacă rolul lui este de a permite arbitrului să evalueze calitatea câinelui, atunci el va trebui să se pună în opoziţie cu animalul. Fiind protejat de costumul său, OA riscă să exagereze această opoziţie. El riscă de asemenea,voluntar sau nu, să se comporte diferit de la un câine la altul.
El este într-o situaţie dificilă,dar va trebui să se menţină permanent în cel mai bun spirit sportiv.
Fără a analiza tehnic munca OA putem stabili totuşi cele trei reguli de aur care nu trebuie niciodată uitate:
-A va fi de o imparţialitate absolută
Oa nu va provoca niciodată, în nici un fel, o durere fizică câinelui,
Oa se va comporta ca şi cum n-ar avea costum protector şi deci, va folosi vivacitatea, vicleania, ameninţarea şi eschiva pentru a se apăra sau pentru a impresiona câinele.
In orice caz, arbitrul este responsabil de munca OA iar acesta va trebui să se conformeze indicaţiilor arbitrului.

III- INDICAŢII
Prezentare
Cunductorul va intra pe teren, împreună cu câinele la invitaţia comisarului de ring.
El se va îndrepta spre masa juriului pentru a se prezenta, cu câinele la picior, fără lesă, fără zgardă şi fără botniţă. Conductorul va indica lungimea şi înălţimea iniţială alese pentru salturi şi va preciza arbitrului dacă îşi va chema câinele de la distanţă prin voce sau cu fluierul.
Conductorul va alege un plic în care va fi indicat tipul primului exerciţiu de atac în fugă. Fără al deschide, conductorul va remite acest plic arbitrului care va fi singurul în măsură să cunoască, după plecarea câinelui la atat, ce tip de atac va urma aceasta să execute, atac cu muşcătură sau atac cu oprire.
In final, conductorul va extrage dintr-o altă cutie, o bucată de lemn numerotată şi care va fi la exerciţiul de chetă, bucată de lemn pe care va băga într-un buzunar care trebuie să fie gol.

Aşezarea pe loc comună tuturor exerciţiilor
Conductorul se pune şi rămâne la dispoziţia comisarului care-l va conduce în apropierea punctului de plecare al fiecărui exerciţiu.
Un prim sunet de claxon al arbitrului va autoriza aşezarea pe loc. Conductorul va avea 30 de secunde, cronometrat de arbitru, pentru a-si poziţiona câinele. Dacă vor fi depăşite aceste 30 de secunde, exerciţiul va fi anulat (cca. 3 metri).
Conductorul nu are dreptul decăt la o singură comandă de aşezare şi pe urmă va putea să dea o comandă de fixare. Orice repetare a uneia sau alteia din aceste comenzi va fi considerat ca o comandă suplimentară şi va fi penalizată cu un punct.
La mai mult de 5 comenzi suplimentare, exerciţiul va fi anulat, chiar dacă cele 30 de secunde acordate pentru aşezat nu s-au scurs.
Din momentul în care conductorul şi câinele se află pe locul lor, arbitrul va da semnalul de începere pentru exerciţiul respectiv şi conductorul va folosi comanda potrivită la plecare, care va putea fi precedată de numele câinelui. Orice comandă nepotrivită va atrage o penalizare.

Comenzi de chemare la sfârşitul exerciţiilor
Există două tipuri de comenzi:
chemare de la distanţă
chemare de aproape (1m) = repunere în picioare
Toate chemările de la distanţă se pot face cu voce sau cu fluierul.
Conductorul va trebui să-I precizeze arbitrului, în momentul prezentării sale, modul de chemare de la distanţă ales, în caz contrar putând fi penalizat.
Orice chemare de aproape se va face cu voce tare.
Indiferent dacă se fac cu voce tare sau cu fluierul, chemările vor fi scurte şi vor fi date o singură dată. Numai o singură comandă de chemare este autorizată. Orice comandă suplimentară este penalizată.
În cazul unui câine recalcitrant şi care va necesita mai multe chemări suplimentare, conductorul său va pierde, în plus, şi puncte la aspectul general.
De asemenea câinele care păstrează priza mai mult de 5 secunde de la sfîrşitul exerciţiului de muşcătură, pierde cele 10 puncte atribuite pentru revenire fără a mai calcula eventualele puncte pentru aspectul general şi care sunt la dispoziţia arbitrului.
Câinele ce nu revine la picior în timpul acordat, pierde de asemenea, cele10 puncte acordate pentru încetarea exerciţiului de muşcătură.

Prescripţii generale
Aspect general
Dacă arbitrul consideră că executarea unei exerciţiu mai lasă de dorit, el va putea aplica o penalizare ce va putea să ajungă pînă la 10 % din totalul punctelor obţinute în cadrul exerciţiului respectiv.
Arbitrul va putea să penalizeze concurentul pentru comportament incorect la începutul, în timpul şi la sfîrşitul parcursului său. Penalizarea va rămîne la aprecierea arbitrului.
Orice intervenţie a concurentului pe lîngă juriu, în timpul parcursului, în afară de informarea despre o indispoziţie a sa sau a câinelui, este strict interzisă. O astfel de intervenţie va antrena o penalizare de 10 puncte la aspectul general şi excluderea din concurs în caz de recidivă.
Penalizările la aspectul general se deduc din totalul punctelor obţinute de concurent.
In caz de incident grav, arbitrul va putea să exlude concurentul, reţinându-i carnetul de lucru şi informând prin intermediul unui raport explicativ Comisia Naţională şi Asociaţia Chinologică Teritorială despre cele întâmplate.

Condiţii de participare la concursul de Mondioring
Conductorul câinelui trebuie să fie în posesia unui carnet de lucru eliberat de asociaţa responsabilă din ţara sa. Sunt admise toate rasele de câini. Câinele trebuie să fie titularul unui pedigree eliberat de o asociaţie chinologică Recunoscut de Federaţia Chinologică Internaţională.
Înainte să poate concura în Eşalonul III, un câine trebuie să treacă următorele etape:
Să se califice în Eşalonul I obţinînd de 2 ori cel puţin160 puncte din 200.
Să se califice în Eşalonul II obţinînd de 2 ori cel puţin 240 puncte din 300.
Dacă doreşte, conductorul va putea să rămîne in fiecare Eşalon atât timp cât va dori. Atât timp cât un câine concurând în Eşalonul III nu a realizat 300 de puncte, conductorul său este autorizat să-l prezinte si în Eşalonul II.
Din momentul când terenul de concurs va fi amenajat, accesul concureţilor va fi interzis sub măsura exluderii din concurs.

Finala de Mondioring
In fiecare an va avea loc în al doilea week-end al lunii octombrie o finală ce va reuni cel mai buni câini. Fiecare ţară este însărcinată de a organiza selecţii în vederea desemnării conductorilor ce vor participa la această finală. Numărul admis de fiecare ţară, va fi stabilit de organizatorii finalei.

Caietul de sarcini
In fiecare an organizatorul va stabili un caiet de sarcini, cu cel puţin 6 luni înaintea finalei, în care va cuprinde: -renumeraţia arbitrilor şi OA
-premiile oferite concurenţilor
Acest caiet va fi timis şefilor de echipă ai fiecărei ţări angajate.

Juriul Finalei
Finala va fi arbitrată obligatoriu de 3 arbitri. Unul dintre arbitri va fi din ţara organizatoare iar ceilalţi 2 vor fi stabiliţi prin tragere la sorţi din rândul celorlalte ţări.
OA pentru Finală
Pentru categoria III vor lucra trei OA. Alegera OA se va face prin tragere la sorţ.

Organizarea concursului
Asociaţiile ce doresc să organizeze concursuri vor trebui să se ocupe cu cea mai mare atenţie de acestea şi să nu neglijeze nici un detaliu.
Acestea vor informa, pe cît posibil, organul de coordonare inter-ţări, pentru a putea să beneficieze de o participare internaţională.
Suprafaţa terenului de concurs va fii de minimum 60 x 40 m şi de maximum 500 mp. Solul nu va fii dur adică fără pavaj sau macadam. Se va avea în vedere să nu există obiecte ce pot răni câinele. Terenul va fi obligatoriu împrejmuit. Asociaţia organizatoare va trebui să se asigure cel puţin doi oameni de serviciu care să efectueze manevrarea diferitelor obstacole, lansarea momelilor, etc.
Asociaţia organizatoare va alege de asemenea un comisar care va fi la curent cu programul şi conduita probelor. Se va asigura o masă pentru secretariatul juriului, dispusă de aşa manieră încât arbitri să poată, în orice moment, să vadă desfăşurarea exerciţiilor din ring. Unul sau doi secretari competenţi sunt indispensabili pentru bunul mers al secretariatului.
Organizatorul este însărcinat cu marcarea terenului. Fiecare punct de plecare va fi marcat. Pentru exerciţiul “ paza obiectului” vor trebui trasate două circumferinţe concentrice cu raza de 2 respectiv 5 metri.
Organizatorul va pune la dispoziţia arbitrilor:
-6 accesorii pentru atac
-obstacol pentru atac
-6 ascunzători pentru căutare
-cele trei obstacole pentru sărituri
-6 obiecte pentru aport
-momelile
-obiecte de lemn pentru chetă (10 x 2 x 2 cm )
-2 revolvere cu cartuşe de 9 mm
-fanioane necesare pentru atacul cu oprire
-foile oficiale de punctaj
-1-2 diversiuni pentru minutul de absenţă
-3-4 obiecte uzuale pentru paza obiectului

Obiectul de aport şi accesorii pentru atac vor fi alese de arbitru în dimineaţa concursului.
Totodată, organizatorul va pune la dispoziţie un câine în alb pentru fiecare Eşalon şi fiecare zi de concurs. Pentru semnalele de plecare organizatorul va pune la dispoziţie un claxon-trompetă. Utilizarea fluierului nu este autorizată numai pentru conductori.
Pentu accesul în teren vor fi necesare 2 intrări, una pt conductorii insoţiţi cu câine şi cealaltă pentru OA. Un loc va fi pus la dispoziţia OA pentru ca această să se ascundă atunci când nu este necesară prezenţa lor în cadrul exerciţiilor. Acest local va fi situat de cel puţin 5 m de teren, astfel încât câinii să nu poate sesiza prezenţa OA. Nici un recipient conţinând apă şi putând astfel să distreagă câinele pe parcursul exerciţiului, nu va fi plasat pe teren şi nici în imediata apropiere. In afara trenului va fi dispusă o ascunzătore, astfel încât conductorul să se poată ascunde cu câinele său în timpul pregătirii exerciţiului de căutare. Aici va exista un recipient cu apă pentru cazul în care câinele doreşte să se adape.

Tragerea la sorţi
Asociaţia organizatoare va proceda la o tragere la sorţi care va stabili în ce ordine vor lucra cei înscrişi. De asemenea, se va face o tragere la sorţi pentru stabilirea ordinii exerciţiilor. Această tragere la sorţi va avea loc în prezenţa conductorilor. Poziţia de plecare (aşezat-în picioare-culcat) pentru exerciţiul de poziţii va fi, de asemenea, trasă la sorţi. O altă tragere la sorţi va decide dacă, în absenţa conductorului, câinele va trebui să menţină poziţia „aşezat” sau „culcat”.

Câine în alb
Este obligatoriu de a face trecerea unui câine în alb înaintea fiecărei probe pentru fiecare Eşalon.
Momelile
Momelile trebuie să fie variate, de volum rezonabil (max. de mărimea unui pumn). Ele constau în carne crudă sau fiartă, os, cap de peşte, brânză, prăjituri uscate, zahăr, etc.
Bastonul
Bastonul care se va folosi va fi obligatoriu un bambus despicat în cruce.
Comenzile
Comenzile sunt date conform regulamentului şi pot fi supuse în limba ţării de origine a conductorului.
Foile de arbitraj
Foile de arbitraj trebuie să fie în conformitate cu modelul oficial şi să cuprindă toate informaţiile cu privire la concurs. Pentru fiecare Eşalon este prevăzută câte o foaie. În cadrul concursului, sunt prevăzute 3 foi pentru fiecare câine, un original şi două duplicate:
originalul este remis arbitrului,
un duplicat după originalul foii de arbitraj este remis concurentului în momentul proclamării rezultatelor, al doilea duplicat este rezervat asociaţiei organizatoare.

Funcţiile şi îndatoririle arbitrilor
Dacă juriul se compune din mai mulţi membri, aceştia vor arbitra numai împreună. Ei trebuie să posede regulamentul şi să se conformeze acestuia. Arbitrii au toată libertatea de apreciere şi trebuie, în particular, să adapteze munca OA în funcţie de Eşaloanele I, II şi III. Ei trebuie să aplice penalizările prevăzute pentru greşeli bine definite şi să respecte strict prevederile regulamentului. Fiecare penalizare corespunde unei greşeli, unei, insuficienţe a câinelui sau unei infracţiuni comise de conductor. Aceste penalizări trebuie să fie cunoscute de toţi conductorii, chiar şi începători, iar aceştia nu pot avea pretenţia să concureze fără să cunoască regulamentul şi prevederile sale. Deciziile juriului sunt suverane pentru orice caz neprevăzut de regulament. Numai arbitrii conduc desfăşurarea probelor. Toate exerciţiile trebuie să se desfăşoare la indicaţia arbitrilor, aceştia anunţând cu ajutorul claxonului, semnalul de începere şi terminare al fiecărui exerciţiu. Arbitrii veghează ca toate exerciţiile să se desfăşoare în acelaşi mod pentru toţi câinii, egalitatea împrejurărilor trebuind să fie aceeaşi pentru toţi concurenţii. După fiecare exerciţiu arbitrul va anunţa imediat punctajul, cu voce tare. Arbitrii totalizează punctele obţinute de câine şi semnează foile de arbitraj. Foaia de punctaj va fi afişată într-un sfert de oră de la terminarea exerciţiului de către concurent.

Omul de atac
OA nu va lovi câinele cu bastonul, în nici un caz. Atunci când foloseşte revolverul, o va face îndreptând ţeava armei în aer sub un unghi de 45 grade. La începutul oricărui atac, OA se va plasa la o distanţă de 10 până la 20 m faţă de câine, în axa mediană a terenului.

IV. PLIERI
1. Urmărirea La Pas Fără Lesă 6 puncte
Conductorul va urma un traseu indicat de arbitru sau comisar, traseu care va cuprinde 3 schimbări de direcţie, în unghi drept sau ascuţit, un semitur şi două opriri, la semnalul arbitrului.
Penalizări:
-câinele depăşeşte, se depărtează sau încetineşte uşor – 0,5
(chiar dacă este în linie dreaptă, unghi, semitur sau la opriri)
-câinele îşi abandonează sau nu îşi urmează conductorul – 6

2.Absenţa Conductorului -10 puncte
Câinele va fi plasat în locul indicat de arbitru, în poziţia culcat pentru Eşalonul I şi II. În Eşalonul III poziţia va fi trasă la sorţi (aşezat sau culcat).
Arbitrul poate schimba amplasamentul, în funcţie de starea terenului şi condiţiile atmosferice.
Absenţa conductorului va fi de 1 min. Din momentul intrării sale în ascunzătoarea ce i-a fost destinată.
Conductorul nu se va putea întoarce, în timpul traseului, nici la ascunzătoare şi nici la intrarea sa.
În timpul absenţei se va produce o diversiune, faţă de care câinele trebuie să rămână indiferent, fără să se mişte sau să-şi schimbe poziţia.
Diversiunea va fi proporţională cu Eşalonul. Nu va lua niciodată forma unei agresiuni sau a unei provocări iar intervenţia OA va fi interzisă. Diversiunea nu va avea loc niciodată la mai puţin de 10 m de câine.

Penalizări
-câinele îşi schimbă poziţia pe parcursul minutului de absenţă -10
-sau în timpul traseului conductorului spre ascunzătoare -10
-câinele se deplasează fără să-şi schimbe poziţia punct/metru -1
-câinele îşi shimbă poziţia la întoarcerea conductorului -2
-conductorul este văzut de câine pe timpul exerciţiului -10
-orice comandă neregulamentară -10
-conductorul se întoarce sau îşi priveşte câinele în timpul traseului cătr -10
(sau la intrarea) ascunzătoare

3. Aducerea În Faţă -12 puncte
Câinele va fi plasat în urma liniei de plecare, pe un punct central marcat de o perpendiculară.
La semnalul arbitrului, conductorul va da comanda „înainte”.
Câinele va trebui să înainteze şi să treacă peste o linie paralelă cu aceea de plecare, de 20 m lungime, limitată de 2 borne (sau fanioane) plasate la fiecare, corespunzând Eşaloanelor I, II, III.
La 5 m în interior, de la fanioane, sunt trasate 2 perpendiculare de 1 m care delimitează zona optimă pentru trecere.
Atunci când câinele va trece peste linia paralelă considerată, conductorul său îl va rechema imediat la picior.

Puncte acordate:
-în zona optimă -12 puncte
-între fanion şi perpendiculară -8 puncte
-în afara fanioanelor -4 puncte

Penalizări
-comandă cu voce şi gesturi -2
-comenzi de trimitere suplimentare, ptr. fiecare -4
-câinele merge în zig-zag, punct/unghi -1
-câinele încearcă să se întoarcă înaintea comenzii, punct/greşeală -2
– plecare anticipată:
-a) înaintea autorizării arbitrului -4
-b) după autorizarea arbitrului -2
-câinele nu trece linia -12
-chemare suplimentară (timp acordat pentru întoarcere: 20 sec.) -12
Schema:
4. Poziţii (E.II+III) 20 Puncte, E 1-10 Puncte
Exerciţiul se va desfăşura la sol, câinele şi conductorul trebuind obligatoriu să se vadă reciproc, la o distanţă de 5, 10 sau 15 m în funcţie de Eşalon.
Câinele va fi plasat aşezat , în picioare sau culcat, după indicaţia arbitrului.
În Eşalonul I cele 3 poziţii sînt executate cîte odată fiecare. În Eşalonul II şi III cele 3 poziţii vor fi executate de cîte două ori fiecare, în ordinea sugerată de comisar.
Puncte acordate: I II + III
-pentru 3 (3 x 3p.) resp. 6 (6 x 3 p.) poziţii executate 9 pct. 18 pct.
-pentru revenire la picior la sfîrşitul exerciţiului 1 pct. 2 pct.
Penalizări:
– câinele schimbă poziţia la plecare -2
– câinele nu execută poziţia cerută -3
– câinele avansează spre conductorul său, punct/metru -1
– câinele revine la conductor înainte de sfîrşitul exerciţiului -2
el pierde cele 2 pct ( sau 1 pct ) dar îşi păstrează punctele
acumulate prin poziţia executată ( deducerea se face din
metrii de avans de la poziţii ).
Exemplu:
Câinele în Eşalonul III
– A, C, D bune – 1 m avans = 8
– C bun, apoi revine la picior = 3
– total puncte = 11
5. Refuzul Momelii ( E. II +III ) 10 pct., ( I ) 5 pct.
Şase momeli de natură diferită vor fi aşezate pe sol, în Eşalonul II şi III, de comun acord cu arbitrul. La Eşalonul I nu se pun momeli pe sol. În Eşalonul I va fi lansată o singură momeală iar în Eşaloanele II şi III (separat sau nu) vor fi lansate două momeli , pe parcursul lucrului de supunere, în locul şi momentul desemnate de arbitru. Vor fi aceleaşi pentru toţi câinii.
Notă: este interzisă plasarea momelii pe sol la mai puţin de 5 m de bucăţelele de lemn folosite pentru exerciţiul de chetă sau în interiorul cercului de 2 m care delimitează exrciţiul de pază la obiect.

Penalizări: I II+III
– câinele linge, mănâncă sau ia în gură o momeală -5 -10
– câinele se îndepărtează de la o momeală aruncată, pct/mertu -1 -1
– Conductorul intervine sau se interpune -5 -5

6. Aducerea Obiectului Lansat 12 Puncte
Obiectul va trebui să fie lansat de cel puţin de 5m distanţă de câine.
Timpul acordat pentru aducerea este de 15 sec.
Obiectul va fi tras la sorţi, înainte de începerea probelor, din lista prezentată arbitrului:
Halteră, popic, sticlă de plastic, o mică geantă, cauciuc de căricior, etc.
Aceste obiecte trebuie să permită câinelui prinderea în gură şi să nu depăşească max. 1 kg. Numai o singură comandă pentru aducerea obiectelor este autorizată.
Penalizări:
-comandă suplimentară sau neregulamentară -12
-comandă dată prin voce şi prin gesturi -2
-obiect adus peste timpul regulamentar -12
-plecare anicipată
a) înaintea autorizării arbitrului -4
b) după autorizarea arbitrului -2
-câine care molfăie obiectul sau se joacă cu el -1
-Câinele lasă să-i cade obiectul în timpul aducerii, pct/greşeală -1
-obiect înapoiat fără aşezare -1
Notă: orice obiect din sticlă sau metal este interzis

7. Cheta Unui Obiect 15 Puncte
Timp Acordat: 1 minut
Obiectul utilizat va fi o bucăţică de lemn, pe care conductorul o va băga în buzunar în momentul prezentării la masa juriului şi al cărui număr va fi comunicat arbitrului.
Toţi comcurenţii vor păstra obiectul pe aceeaşi durată de timp.
Fiecare îşi va aşeza câinele pe locul indicat de comisar, înaite de a depune obiectul, în văzul câinelui, la 30 m, într-un careu fictiv de 1 mp. In timp ce conductorul revine la câinele său, alte obiecte identice nenumerate vor fi depuse în apropierea primului ( min.25 c. ), în interiorul careului. Numărul acestor obiecte (3,4) va fi proporţional cu Eşalonul (II,III). Obiectele vor avea 10 cm lungime şi 2 cm în lăţime. La semnalul arbitrului, conductorul îşi va trimite câinele în căutarea obiectului, comadă fiind “ caută şi adu”. Numai o singură comandă prin voce este admisă. Conductorul are posibilitatea să pună mâinile pe câine, astfel încât aceata să înţeleagă bine natura exerciţiului cerut.
Penalizări:
-Comandă prin voce sau gest -2
-comandă suplimentară de trimitere -15
-obiect adus în afara timpului sau neadus -15
-plecare anticipată
a) înainte de autorizarea arbitrului -4
b) după autorizarea arbitrului -2
-câinele mestecă obiectul -1
-câinele scapă obiectul în timpul aducerii, pct/greşeală -1
-obiect înapoiat fără aşezare -1
-câinele îşi părăseşte locul ( în afara razei de 2 m) -15
înainte de întoarcerea conductorului
-câinele se deplasează într-o rază de 2 m, pct/metru -1
-câinele se teme de obiect -15
Notă: conductorul va înapoia comisarului obiectul adus de câine, în vederea verificării de către arbitru.

V – EXERCIŢII DE SĂRITURI
In Eşalonul I, conducturul va putea alege unul dintre trei salturi şi va trebui să-l comunice arbitrului în momentul prezentării.
A se vedea prescripţiile de aşezare pe loc comune tuturor exerciţiilor.
Directivele de mai jos sînt valabile pentru cele 3 exerciţii de sărituri ( palisadă-sărituri în lungime-gard ).
Conductorul îşi aşează câinele în poziţie, la distanţa care-i convine faţă de obstacol.
El se va aşeza imediat, la dreapt sau la stînga, în echerul trasat pe sol pentru acest scop. In cazul în care câinele îşi părăseşte locul înainte de încercarea de sărituri şi conducturul este nevoit să repoziţioneze, el va pierde o încercare şi va fi penalizat. Câinele care are dreptul la un total de 3 încercări iar pentru săritura de lungime doar la una. Pentru sărituri peste gard câinele are dreptul la un total de 3 încercări, la ducere sau întoarcere. In cazul unei ratări sau refuz, conductorul va aduce câinele la locul exact unde sa blocat, înainte de a-şi relua poziţia in faţa gardului şi va aştepta semnalul arbitrului înainte de a da comanda câinelui. In cazul unei ratări, indiferent de săritură, conductorul nu poate cere modificarea înălţimii obstacolului. Comanda de sărituri va fi dată numai prin voce. Orice gest sau mişcare al corpului va fii penalizată. Cu toate acestea, conductorul îşi poate urmării câinele cu privire, într-o atitudine normală, naturală. După executarea săriturii, conductorul va avea dreptul la comandă (facultativ) pentru revenire sau oprire în spatele obstacolului. Câinele va avea la dispoziţie 10 sec pentru a revenii la picior, cu sau fără comandă, în caz contrar va fi penalizat. De asemenea câinele va fi penalizat dacă nu se opreşte, cu sau fără comandă în spatele săriturii. Conductorul va părăsi obstacolele numai după semnalul ( claxon) de sfârşit al exerciţiului.
1. Palisadă 15 Puncte
Înălţimi regulamentare şi punctaje:
Inălţimi 1,80 m
1,90 m
2,00 m
2,10 m
2,20m
2,30 m
Eşalon I
15
Eşalon II
12
13
14
15
Eşalon III
5
7
9
11
13
15
In Eşalonul I, înălţimea unică: 1.80m = 15 puncte
Palisada este formată, în partea de jos, dintr-un panou fix, plin, de maximum 1 metru înălţime apoi planşe suprapuse de 10 cm înălţime şi 27-30 mm grosime, neprelucrate. Lăţimea palisadei: 1.50 – 1,90 m. Pentru a nu putea fi răsturnată de câine, palisada este în plan înclinat, formată din planşe unite între ele şi fixate pe stâlpi de 1,70 m înălţime şi la 1,20 m de sol, pe perpendiculară. Coborârea câinelui va fi frânată de şipci fixate din 30 in 30 cm.
Acest plan înclinat are rolul de a susţine palisada. Pentru a putea fi manevrată uşor, palisada va fi montată pe bârne în formă de T întors.
Nu există sărituri de întoarcere şi deci , nici împrejmuire.
2. Sărituri În Lungime (E.II+III) 20 Puncte

(I)15 Puncte
Lungimi regulamentare şi punctaje:
Lungimi (m)
3,0
3,5
4,0
Eşalonul I
15
Eşalonul II+III
12
16
20
In Eşalonul I, lungimea unică: 3,0m = 15 Puncte
Acest obstacol nu este prevăzut cu gropi.
Este format dintr-un cadru constituit din 3 planşe. Una de 2 m lungime şi 0,10 m înălţime, plasată pe faţă şi prinsă pe lateral cu celelalte două de câte 3 m lungime şi 0,10 m înălţime în faţă şi de 0,20 m pe cealaltă extremitate, prinse în spate cu un echer metalic aşezat pe sol pentru a preveni deprinderea lor.
Acest cadru va fi garnisit cu benzi elastice colorate, de 0,30 x 0,30 m, de-a lungul laturilor.
Câinele va sării fără să coboare în cadru, pe deasupra unei site basculante de 1,95 m lungime x 1 m lăţime pe mijloc, de formă trapezoidală, ceea ce permite glisarea în cadru fără atingerea extremităţilor. Se poate obţine astfel un salt de 3 – 3.50 m.
Pentru a obţine un salt de 4 m este suficient să desprindem sita din cadru.
Accestă sită trebuie construită sau lestată astfel încît partea inferioară să rămînă pe sol. Iar partea superioaă să se găsească la 0,30 m de sol.
Câinele care coboară în cadru înainte de a sări este penalizat cu 4 puncte + pierderea unei încercări = un refuz. In acest caz va trebui repetată săritura.

3. Gard (e.II+III) 20 puncte -15 puncte
Inălţimi regulamentare şi punctaje:
Inălţimi (m)
1,0
1,1
1,2
I (2 x 7,5 p)
15
II+III (2 x 10 p)
12
16
20
In Eşalonul I, înălţimea unică : 1 m = 15 puncte (7,5 +7,5)

Gardul este format dintr-un panou mobil pe pivoţi. De 1,50 m lărgime şi 0,60 m, fixat pe suporţi sudaţi.
Acest panou este acoperit cu un planşeu de aceeaşi lărgime şi 0,30 m înălţime. El trebuie să cadă la cel mai mic şoc şi să nu prezintă nicicum pericol pentru câine.
Ansamblul trebuie să permită reglarea gardului la înălţimile prevăzute. Nu vor exista gropuri nici în faţă, nici în înapoia gardului.
După sărituri de întoarcere, conductorul are dreptul la o singură comandă, prin voce, pentru oprirea câinelui. Dacă se va da comanda prin voce şi gest, va fi aplicată o penalizare de 2 puncte.
La semnalul arbitrului pentru întoarcere, conductorul va avea dreptul la o singură comandă de punere în poziţie şi care va putea fi dată prin voce şi gest.
Orice comandă suplimentară, de oprire sau de poziţionare, va fi penalizată.
După săritura de întoarcere, conductorul are dreptul la o singură comandă (facultativ) de chemare la picior.

Penalizări (comune pentru cele trei sărituri):

-plecare anticipată înainte de autorizare: pierderea unei încercări şi -4
-plecare anticipată după autorizare -2
-comandă dată prin voce sau gest -2
-refuz sau evitare, la ducere sau întoarcere -4
-ratare, la ducere sau întoarcere -2
-câinele nu se opreşte în spatele obstacolului (dacă a fost dată comanda) -2
-orice comandă suplimentară de oprire, plasare, întoarcere -2
-comandă suplimentară de trimitere -5
-câinele nu se întoarce la picior în 10 sec. –2
Orice comandă neregulamentară duce la pierderea punctelor aferente.
Penalizări (specifice săriturii peste gard):
-comandă prin voce sau gest pentru oprirea câinelui după săritura la ducere -2
-câinele atinge gardul la ducere sau întoarcere -1
-câinele se sprijină de gard chiar dacă gardul nu cade -2

VI-EXERCIŢII DE MUŞCĂTURĂ

1. ATAC DIN FAŢĂ LA BASTON cu obstacole (E I+III) 50 Puncte fărăobstacole (II) 40 Puncte
Defalcarea punctajului:
I+III II
Plecare 10 p. 10 p.
Atac 30 p. 20 p.
Întrerupere şi întoarcere 10 p. 10 p.
Durată: 10 sec.
Distanţă:
-Eşalonul I 30 m
-Eşalonul II 40 m
-Eşalonul III 50 m
Sunt permise:
Barajul, opoziţia, ameninţarea, intimidarea, încărcătura pe câine (max 2 paşi), eschiva în cursul atacului atunci când câinele se desprinde.
Sunt interzise:
Eschiva la intrare, lovirea câinelui, orice gest sau comportament al OA de natură să provoace durere câinelui; dacă aceasta se va întâmpla, OA va fi eliminat din teren şi va fi pasibil de întocmirea unui raport.
Obstacole:
-bac cu apă (din plastic) cu înălţimea coloanei de apă de max. 20 cm.
-Baloţi de paie
-Pneuri dezumflate, fixate la verticală
-Storuri cu benzi verticale sub portic
-Fileu
În afară de bacul cu apă, aceste obstacole nu pot depăşi 80 cm lăţime. Pneurile, baloţii de paie sau fileurile nu pot depăşi 80 cm în înălţime. Lungimea traseului cu obstacole va fi cuprinsă între 8 şi 10 m.
Aceste obstacole trebuie să permită aprecierea câinelui atunci când porneşte atacul.
Niciun tip de obstacol nu va fi de natură să rănească sau să facă rău câinelui.
OA va trebui să stea la 3 m în spatele obstacolului, perpendicular pe acesta.

Penalizări:
I+III II
-plecare anticipată înainte de autorizarea arbitrului -10 -10
(se mai aplică o penalizare de –5 p. La A.G.)
-a doua plecare anticipată înainte de autorizarea arbitrului -50 -40
-plecare anticipată după autorizarea arbitrului -5 -5
-comandă suplimentară de trimitere la atac (max.1) -10 -10
-orice comportament neregulamentar înainte sau în -50 -40
timpul exerciţiului
-pentru fiecare secundă de întârziere la prindere -3 -2
-la shimbare de prindere rapidă -1 -1
-pentru fiecare sec. de încetare a prinderii (se acceptă 1 sec. -2 -2
pt. încetare)
-muşcătură suplimentară după încetarea prinderii -2 -2
-comandă suplimentară de rapel (max.1) -5 -5
-rapel de neprindere, secunde la neprindere -5 -5
-orice comportament neregulamentar după încetarea prinderii -10 -10
-întoarcerea nu se face în 30 sec. -10 -10
-câinele nu pleacă la atac sau nu muşcă (acest câine nu -50 -50
va putea executa atacul cu oprire sau dacă a fost executat, va pierde punctele pentru acesta)
-conductorul părăseşte linia de plecare în timpul exerciţiului -50 -50
(o deplasare laterală a conductorului în spatele liniei este autorizată dacă este necesară pentru ca acesta să-şi poată vedea câinele dar, pentru încetarea muşcăturii este necesară imobilitatea)
-conductorul utilizează atacul ca antrenament -50 -50
-câinele ezită în faţa obstacolului -5 -5
-câinele ocoleşte obstacolul (ocolirea obstacolului la -20 -20 întoarcere nu va fi penalizată)

Notă: OA nu va rămâne imobil decât la comanda de încetare a muşcăturii, această imobilitate va trebui să fie imediată şi absolută.

2. ATAC DIN FAŢĂ CU ACCESORII (III) 50 Puncte
(II) 40 Puncte
Distanţă: 30 m
Toate prescripţiile privind acest atac sunt identice cu cele pentru atacul din faţă la baston.
Accesorii autorizate:
(destinate numai pentru impresioanarea câinelui)
· Crengi-pocnitoare
· Ziare-cârpe
· Sac sau bucată de plastic- Găleată de plastic, plină cu apă sau goală
· Orice ustensile care produc zgomot (dar inofensive)
· Etc.
Penalizări: Identice cu cele de la atacul din faţă la baston.
3. ATAC DIN FUGĂ CU MUŞCĂTURĂ (II+III) 30 Puncte
(I) 50 Puncte
Defalcarea punctajului: I II+III
-plecare 10 10
-atac 30 10
-încetare şi întoarcere 10 10
Durată: 10 sec.
Distanţă: 30-40 m
OA va alerga fără să se întoarcă şi nici să încerce să eschiveze câinele. El va fi înarmat cu un revolver şi va trage 2 focuri în timp ce câinele va face prinderea.
OA se va apăra viguros, dar fără brutalitate, pentru a se dovedi muşcătura câinelui.
OA va rămâne imobil, total şi instantaneu, la comanda de încetare a muşcăturii dată de conductor.
Penalizări: a se vedea atacul din faţă la baston.
4. ATAC DIN FUGĂ CU OPRIRE 30 Puncte
Distanţă: 30-40 m
Defalcarea punctajului:
-plecare 10 Puncte
-atac 20 Puncte
OA nu va ţine seama că este vorba de un atac cu oprire.
Fiecare conductor va trage la sorţi ordinea celor două atacuri pentru câinele său, această ordine urmând să fie cunoscută doar de arbitru.
La începerea atacului cu oprire, persoana însărcinată cu manevrarea momelilor, va flutura, la semnalul arbitrului, un fanion roşu după plecarea câinelui iar la alergarea cu muşcătură un fanion verde. În secunda următoare, comisarul va atinge umărul conductorului ca acesta să comande câinelui să nu muşte. OA va continua să fugă după comanda de chemare, fără să-şi schimbe alura, fără să provoace câinele şi fără să tragă focuri de armă.
Penalizări:
-plecare (a se vedea penalizările la plecare de la celălalte atacuri)
-câinele muşcă -30
-rapel la 3 m -fără penalizare
-pentru fiecare m în plus -2
În plus, atacul cu oprire va fi arbitrat pe o treime din punctele de muşcătură obţinute la celelalte atacuri din faţă (total de bază: 30+30 =60+ punctele de la plecare).
Exemplul 1: puncte obţinute: 28+26=54:3= 18
Plecare 10
28
distanţă de rapel= 5m -4
punctaj de oprire= 24
Exemplul 2: puncte obţinute: 30+30=60:3= 20
Plecare anticipată după autorizare 5
25
distanţă de rapel=2 m -0
punctaj de oprire= 25

5.CĂUTARE ŞI ESCORTĂ 40 Puncte
Defalcarea punctelor:
-descoperire 10 Puncte
-escortă 30 Puncte
Număr de ascunzători: 6 fixe şi una mobilă la dispoziţia arbitrului.
Timp repatrizat pentru căutare: 2-3 min. la aprecierea arbitrului în funcţie
Şi lătrat de semnalizare de suprafaţa terenului

Descrierea exerciţiului:
Câinele şi conductorul său vor ieşi din teren sub îndrumarea comisarului. Ei vor reveni la semnalul arbitrului, când OA va fi ascuns (v. prescripţiile generale de aşezare).
Dacă OA nu este descoperit de câine în timpul prevăzut, exerciţiul va fi anulat. Dacă este descoperit dar câinele nu semnalizează aceasta prin lătrat, în timpul prevăzut, pierde punctele obţinute la descoperire, dar conductorul, la semnalul arbitrului, va veni la ascunzătoare pentru continuarea exerciţiului împreună cu câinele. În cazul în care câinele va reveni la conductor, pe o rază de 3 m, înainte de expirarea timpului regulamentar, acesta va putea să-l dea o a doua comandă dar care va fi penalizată.
În cazul în care câinele muşcă OA în ascunzătoare, chiar dacă a semnalizat prin lătrat sau nu, el va pierde punctele de la descoperire.
Când câinele îşi avertizează stăpânul fără să fi descoperit OA, acesta va fi penalizat.
Este important ca arbitrul, sau un membru al juriului, să fie plasat de aşa manieră încât să observe tot ceea ce se întâmplă în ascunzătoare.
În plus, în cazul când câinele nu a fost vigilent, arbitrul va comanda OA să alerge iar metrii alergaţi vor fi contabilizaţi.
În cazul când câinele a fost vigilent, conductorul va veni, cu acordul arbitrului, pentru a scoate OA din ascunzătoare. OA va respecta cu stricteţe parcursul indicat de arbitru, pentru a pune pe picior de egalitate toţi concurenţii. Deplasarea OA va fi naturală şi atitudinea sa pe cât posibil identică faţă de toţi concurenţii.
OA va încerca să alerge de 3 ori din proprie iniţiativă, în funcţie de comportamentul şi de vigilenţa câinelui, independent de fuga în ascunzătoare.
În timpul acestor tentative, OA va putea să folosească eschivele pentru a scăpa şi pentru a se distanţa cât mai mult de câine.
El nu se va opri din fugă decât la comanda conductorului, autorizată de semnalul arbitrului, la cca. 3 sec. după prindere. Metrii de alergare pentru prindere nu vor fi penalizaţi.
În cazul când câinele va scăpa prinderea înainte de comanda conductorului, OA va continua să fugă.
OA nu va putea să-şi reia alergarea, după o oprire, decât la semnalul arbitrului.
Pe tot timpul escortei, conductorul se va deplasa la cel puţin 3 m de OA, în spatele acestuia sau în lateral, dar niciodată în faţa lui.
Arbitrul va semnaliza sfârşitul exerciţiului prin semnale repetate de claxon. Conductorul va da comanda “stai” şi OA se va opri.
Conductorul îşi va chema câinele la picior şi se va pune la dispoziţia comisarului.

Penalizări cu privire la căutare şi escortă:
Prescripţii de aşezare pe loc, comune tuturor exerciţiilor.
-comandă suplimentară de trimitere (max.1) -10
-câinele nu pleacă nici la a doua comandă -40
-câinele nu descoperă în timpul acordat -40
-câinele nu semnalizează prin lătrat, în timpul prevăzut -10
-câinele muşcă în ascunzătoare -5
-câinele nu rămâne în ascunzătoare, punct/metru de fugă -1
-muşcătură pe timpul escortei sau după încetare, puncte/muşcătură -2
-comandă suplimentară de încetare, pentru fiecare -2
-câinele lasă OA să fugă, punct/metru -1
-conductorul nu respectă distanţa de 3 m pe timpul escortei -10
-conductorul jenează OA în timp ce acesta fuge -30

6.APĂRAREA CONDUCTORULUI -30 Puncte
A se vedea prescripţiile generale de aşezare pe loc.
Durata apărării stăpânului:10 sec.
Acest exerciţiu va fi determinat de cinci principii:
Întotdeauna va avea loc o întâlnire preliminară între OA şi conductor, cu sau fără conversaţie.
Dificultăţile create câinelui vor fi progresive, în conformitate cu Eşaloanele I, II, III.
La toate Eşaloanele, OA va efectua agresiunea de manieră netă şi evidentă, cu amândouă mâinile.
OA şi conductorul vor rămâne nemişcaţi timp de 2 sec.
Câinele nu trebuie să reacţioneze decât dacă stăpânul său este agresat.
OA trebuie să-l apuce pe conductor şi să-l ţină timp de 2 sec., timp în care câinele trebuie să muşte.
Exemple:
-o simplă conversaţie după întâlnire între OA şi conductor, terminată cu o agresiune,
-după conversaţie, OA se îndepărtează şi revine către conductor agresându-l brusc,
-idem, dar OA caută prin viclenie să înşele vigilenţa câinelui,
-OA agresează o terţă persoană pentru a provoca o reacţie intempestivă câinelui,
-Terţe persoane simulează o încăierare pentru a testa autocontrolul câinelui,
-OA agresează conductorul într-o situaţie apropiată de realitatea cotidiană,
-Etc.

Arbitrul va autoriza încetarea printr-un semnal de claxon. Câinele va trebui să se oprească timp de 5 sec. după care arbitrul va anunţa încetarea exerciţiului iar conductorul va putea să-şi cheme câinele.
Notă: În timpul apărării, conductorul va trebui să se îndepărteze de OA, la cel puţin 3 m, până după încetare şi întoarcerea câinelui la picior.
Penalizări:
-conductorul vorbeşte cu câinele după comanda de începere a exerciţiului -30
-câinele muşcă înaintea sau în timpul întâlnirii sau conversaţiei -30
-câinele muşcă după întâlnire, înaintea agresiunii, puncte/muşcătură -2
-câinele se depărtează de conductor fără a muşca, în orice moment, peste 1 m-1 punct/metru
-câinele îşi abandonează conductorul, mai mult de 10 m -30
-câinele agresează o terţă persoană -30
-câinele nu apără în timp de 2 sec. -30
-conductorul îşi încurajează căinele sau stă la mai puţin de 3 m de el pe -30
timpul apărării sau după încetare
-muşcătură după încetare, puncte/muşcătură -2
-câinele nu revine la picior în cele 10 sec. ce urmează rapelului -5
-câinele nu rămâne nemişcat timp de 5 sec. -5

7. PAZA OBIECTULUI 30 Puncte
Arbitrul va putea folosi fie un OA fie doi, dar alternatriv, şi unul şi celălalt trebuind să stea la min. 10 m de obiect, în timp ce colegul său va lucra. Indiferent de situaţie, sunt obligatorii trei tentative de luare a obiectului, penalizările fiind cumulative şi identice pentru cele trei tentative, în funcţie de greşelile comise. Dacă obiectul va fi ridicat, fie la prima, a doua sau a treia tentativă, câinele va primi o penalizare de 30 de puncte. Obiectul va fi plasat în centrul unui cerc cu raza de 2 m. Se va trasa şi un cerc concentric cu raza de 5 m. OA va pătrunde în cercul exterior şi va trebui să se comporte neutru, fără a agresa sau atrage atenţia câinelui. Dacă va fi lăsat să intre şi în zona de 2 m, OA va putea în acest caz să uzeze de toate vicleniile posibile, ameninţări, intimidări eschive, susceptibile de a înşela vigilenţa câinelui sau de a-l impresiona. OA are la dispoziţie 30 sec. pentru a lua obiectul. În timpul desfăşurării uneia din cele trei tentative, de aceeaşi manieră pentru toţi concurenţii, OA poate, de comun acord cu arbitrul, să folosească anumite accesorii să distragă atenţia câinelui. Dar aceştia nu trebuie în nici un caz să împiedice câinele să muşte. În cazul în care câinele muşcă, indiferent de moment, înainte ca OA să fi putut atinge sau să apuce obiectul, el va trebui să aştepte 2 sec. înainte de a se îndepărta cu spatele sau să stimuleze câinele dacă acesta a menţinut prinderea. În cazul în care câinele a muşcat după luarea obiectului, OA va trebui imediat să pună obiectul la picioarele sale şi să procedeze la fel ca în situaţia precedentă. În cazul în care câinele ţine obiectul în gură sau îl imobilizează cu laba, fără să muşte OA, în timp ce acesta este în contact cu obiectul, OA va trebui să scoată obiectul în afara cercului de 2 m înainte ca arbitrul să oprească exerciţiul considerând ineficientă paza făcută la obiect. Pentru a determina locul unde câinele muşcă, arbitrul va trebui să ţină cont de poziţia OA. Pentru a determina distanţa la care câinele se lasă antrenat, arbitrul va ţine cont de poziţia câinelui, cele patru picioare în afară unuia dintre cercuri. Arbitrul va fi întotdeauna îndreptăţit să aplice o penalizare pentru AG, dacă paza la obiect a fost realizată dar nu poate fi considerată perfectă.
Penalizări:
-câinele muşcă OA în zona de 2 m înainte ca acesta să atingă fără penalizare
obiectul
-câinele muşcă în zona de 2 m şi se lasă antrenat până la cerc, fără penalizare nedepăşindu-l
-câinele muşcă în zona de 2 m şi se lasă antrenat în afara -1 cercului, punct/metru
-câinele muşcă şi se lasă antrenat până la cercul de 5 m -15
-câinele se lasă antrenat în afara cercului de 5 m şi nu revine -30 în min. 10 sec.
-câinele lasă să fie luat sau mişcat obiectul, apoi muşcă, -1indiferent de distanţă în interiorul cercurilor, punct/m
-câinele lasă să fie luat sau mişcat obiectul peste 5 m -30
-câinele muşcă OA în zona cuprinsă între 2 şi 5 m -5
-câinele muşcă OA în afara cercului de 5 m, exerciţiul fiind -30 terminat.